Microsoft bevestigt dat de nieuwste patch-updates van dinsdag autorisatieproblemen veroorzaken

Het lijkt erop dat de laatste cumulatieve update voor Windows 11 en 10 niet zo soepel verliep als Microsoft had gewild. Naar aanleiding van meldingen van allerlei problemen en crashes die optreden na installatie van de cumulatieve update van mei 2022, heeft Microsoft de melding op het Windows Status Dashboard bijgewerkt met een melding van nieuwe bevestigde bugs in Windows 10 en 11.

Microsoft meldt dat KB5013943 (Windows 11 Build 22000.675) en KB5013942 (Windows 10 Builds 19043.1706, 19042.1706 en 19041.1706) server- of clientverificatiefouten veroorzaken voor services zoals NPS, RRAS, EAP en PEAP. Het probleem houdt verband met de manier waarop de domeincontroller de toewijzing van certificaten aan computeraccounts afhandelt.

Het is belangrijk op te merken dat een bevestigde bug geen invloed heeft op Windows-clientapparaten en niet-domeinbeheerde Windows-servers.

Microsoft onderzoekt het probleem en werkt eraan dit in toekomstige releases op te lossen. Ondertussen kunnen IT-beheerders dit probleem omzeilen door certificaten handmatig toe te wijzen aan een computeraccount in Active Directory, en de benodigde instructies zijn beschikbaar in de documentatie voor certificaattoewijzing .

Hoewel de authenticatiefout geen invloed heeft op consumentenapparaten, hebben Windows 11-gebruikers andere problemen gemeld na het installeren van de cumulatieve update van mei 2022. Bijvoorbeeld blue screens of death, niet-werkende Event Viewer, problemen met. NET-toepassingen en andere.